prawo patentowe

W poprzednim artykule wspominałam o tym jakie znaczenie ma zastrzeżenie znaku towarowego dla przedsiębiorcy – dziś przekażę nieco wiedzy na temat tego jak się przygotować do zgłoszenia znaku towarowego.

Bardzo istotną kwestią jest to na jakim terenie chcemy się ubiegać o ochronę naszego znaku towarowego. Występują bowiem trzy procedury:

  1. krajowa,

  2. regionalna,

  3. międzynarodowa.

W większości przypadków wystarczające okazuje się prawo ochronne na znak towarowy na terenie Polski, w związku z tym skupmy się teraz nad uzyskaniem ochrony na terenie RP.  Zgodnie z brzmieniem art. 120 Ustawy o Prawie własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000 roku (Dz.U. z 2013 r. poz. 1410):

1. Znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa.

2. Znakiem towarowym, w rozumieniu ust. 1, może być w szczególności wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, w tym forma towaru lub opakowania, a także melodia lub inny sygnał dźwiękowy.

CO TO OZNACZA?

Znak towarowy to pewne oznaczenie, które da się przedstawić w sposób graficzny, posiadające zdolność odróżniającą od innych oznaczeń. Ustawodawca przykładowo wymienia nam zbiór cech które obejmuje ochrona znaku towarowego, a są to:

  • wyraz,

  • rysunek,

  • ornament,

  • kompozycja kolorystyczna,

  • forma przestrzenna, w tym forma towaru lub opakowania,

  • a także melodia lub inny sygnał dźwiękowy.

Wybrałeś elementy tworzące twój znak towarowy – co teraz?

Po wybraniu przez przedsiębiorcę danego oznaczenia, powinien on przeprowadzić analizę rynkową, aby zweryfikować czy inny przedsiębiorca nie używa takiego oznaczenia siebie bądź swoich usług/towarów, a jeśli tak jest to czy te usługi i towary są tożsame rodzajowo do usług i towarów naszego przedsiębiorcy.

Złożenie wniosku.

Kolejnym etapem jest złożenie wniosku do Urzędu Patentowego w RP wypełnionego zgodnie z przepisami proceduralnymi uregulowanymi w ww. ustawie i (co może nawet ważniejsze) opłacenie tego wniosku.

Oczekiwanie na zatwierdzenie wniosku.

Postępowanie w obecnym czasie uległo znacznemu skróceniu, gdyż trwa ono około 7 miesięcy. Następnie Urząd Patentowy wydaje decyzję o udzieleniu prawa ochronnego albo o odmowie jego udzielenia. Jeżeli decyzja będzie dla wnioskodawcy pozytywna wtedy UP wydaje decyzję warunkową uzależnioną od uiszczenia przez wnioskodawcę opłaty za 10 lat ochrony z góry.

O jak dużych kwotach mówimy?

Koszty postępowania do trzech klas towarów/usług dla danej nazwy/grafiki, czyli wniosek oraz ochrona na 10 lat nie powinien przekroczyć 2 000 złotych. Dużo to czy mało? Jeśli chodzi o finanse sprawa zawsze jest dyskusyjna. Pamiętajmy jednak, że jest to ochrona na 10 lat i mamy ją już od chwili złożonego wniosku.

Jeśli masz pytania dotyczące tego zagadnienia napisz do nas: info@portalgastronomii.pl

Ocena Artykułu
Twoja ocena
[Głosów: 2 Ocena: 5]

Komentarze są wyłączone.