Portalgastronomii.pl oferuje możliwość zamieszczania płatnych reklam na stronie portalu.

Wymagamy, by reklamy były powiązane tematycznie z zakresem działalności portalu, tj. by ich tematyka przynajmniej w pewnym stopniu zahaczała o branżę HoReCa oraz by spełniała standardy jakościowe (poprawność gramatyczna, jakość grafik)

Standardowy cennik reklamy na portalu portalgastronomii.pl: 

Publikacja gotowego artykułu sponsorowanego: 300 zł,

Reklama display: 50 zł/dzień 

Jesteśmy otwarci na dyskusję: Oferujemy także możliwość przygotowania dla Państwa artykułu sponsorowanego na podstawie nadesłanych materiałów. Możemy także uzgodnić indywidualne warunki rozliczeń reklamy display, np. poprzez ustalenie stawki za kliknięcie (CPC) lub wyświetlenia (CPM).

By uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt mailowy na adres: info@portalgastronomii.pl