prawo w gastronomii

 W obecnym świecie bardzo często mamy styczność z różnymi produktami, czy też pomysłami biznesowymi, które działają na prawach licencji. Warto zatem dowiedzieć się nieco więcej  czym jest licencja, jak ją pozyskać i jak za jej pomocą pozyskiwać profity z naszych własnych pomysłów.

Definicja licencji zawarta jest w art. 66 ust. 2 Ustawy o prawie własności patentowej, zgodnie z którą:

Uprawniony z patentu może w drodze umowy udzielić innej osobie upoważnienia (licencji) do korzystania z jego wynalazku (umowa licencyjna).

Powyższa definicja znajduje zastosowanie zarówno w korzystaniu z cudzego znaku towarowego jak również z cudzego patentu.

Co jest ważne do zapamiętania przy zawieraniu umowy licencyjnej?

Forma: umowa licencyjna wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

Treść umowy licencyjnej może ograniczać korzystanie z wynalazku (licencja ograniczona), zaś brak takiego ograniczenia oznacza, iż licencjobiorca ma prawo korzystania z wynalazku w takim samym zakresie jakim licencjodawca, czyli osoba uprawniona do przyznawania patentu (licencja pełna).

Odpłatność – licencja może być licencjobiorcy udzielona zarówno odpłatnie jak i nieodpłatnie. Brak ustawowego domniemania odpłatności skutkuje tym, że w braku postanowień umownych dotyczących odpłatności, umowę uznać należy za nieodpłatną.

Licencja wygasa najpóźniej z chwilą wygaśnięcia patentu.

Licencja na (nie)wyłączność.

W sytuacji kiedy umowa licencyjna nie zastrzega wyłączności korzystania z wynalazku w określony sposób, udzielenie licencji jednej osobie nie wyklucza możliwości udzielenia licencji innym osobom, a także jednoczesnego korzystania z wynalazku przez uprawnionego z patentu (licencja niewyłączna).

Udzielenie dalszej licencji przez uprawnionego (sublicencji) jest możliwe tylko za zgodą uprawnionego z patentu. Udzielenie zaś dalszej sublicencji jest niedozwolone.

W razie przejścia patentu obciążonego licencją, umowa licencyjna jest skuteczna wobec następcy prawnego.

 

Masz pytania? Chcesz się dowiedzieć jak zastosować licencję w swoim biznesie?

Obserwuj mój profil albo napisz do mnie.

 

Ocena Artykułu
Twoja ocena
[Głosów: 1 Ocena: 5]

Komentarze są wyłączone.