Rozwiązania, których nie możemy uznać za WYNALAZEK; należą do nich:

 • odkrycia, teorie naukowe i metody matematyczne;
 • wytwory o charakterze jedynie estetycznym;
 • plany, zasady i metody dotyczące działalności umysłowej lub gospodarczej oraz gier;
 • wytwory, których niemożliwość wykorzystania może być wykazana w świetle powszechnie przyjętych i uznanych zasad nauki;
 • wytwory lub sposoby, których:
  • możliwość wykorzystania nie może zostać wykazana, lub
  • wykorzystanie nie przyniesie rezultatu spodziewanego przez zgłaszającego  w świetle powszechnie przyjętych i uznanych zasad nauki;
 • programy do maszyn cyfrowych;
 • przedstawianie informacji.

 

PATENTÓW nie udziela się na: 

 • wynalazki, których wykorzystywanie byłoby sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami; nie uważa się za sprzeczne z porządkiem publicznym korzystanie z wynalazku tylko dlatego, że jest zabronione przez prawo;

 

 • odmiany roślin lub rasy zwierząt oraz czysto biologiczne* sposoby hodowli roślin lub zwierząt; przepis ten nie ma zastosowania do mikrobiologicznych sposobów hodowli ani do wytworów uzyskiwanych takimi sposobami;

 

 • sposoby leczenia ludzi i zwierząt metodami chirurgicznymi lub terapeutycznymi oraz sposoby diagnostyki stosowane na ludziach lub zwierzętach; przepis ten nie dotyczy produktów, a w szczególności substancji lub mieszanin stosowanych w diagnostyce lub leczeniu.

 

* Sposób hodowli roślin lub zwierząt jest czysto biologiczny, jeżeli w całości składa się ze zjawisk naturalnych, takich jak krzyżowanie lub selekcjonowanie.

Ocena Artykułu
Twoja ocena
[Głosów: 2 Ocena: 5]

Komentarze są wyłączone.