Zgodnie z brzmieniem art. 24 Ustawy prawo własności przemysłowej patenty są udzielane na wynalazki, które muszą łącznie spełniać trzy przesłanki, tj.:

  • nowość;
  • posiadać poziom wynalazczy;
  • nadawać się do przemysłowego stosowania.

 

NOWOŚĆ – występuje wtedy, gdy wynalazek nie jest częścią stanu techniki; czyli stwierdzenie że rozwiązanie, które jest przedstawione do opatentowane nie było ujawnione w stanie techniki rozumianym jako wszystko to, co przed datą, według której oznacza się pierwszeństwo do uzyskania patentu, zostało udostępnione do wiadomości powszechnej w formie pisemnego lub ustnego opisu, przez stosowanie, wystawienie lub ujawnienie w inny sposób.

 

POSIADAJĄCE POZIOM WYNALAZCZY – jeżeli wynalazek ten nie wynika dla znawcy w sposób oczywisty ze stanu techniki.

 

STOSOWALNOŚĆ – wynalazek uważany jest za nadający się do przemysłowego stosowania, jeżeli według wynalazku może być uzyskiwany wytwór lub wykorzystywany sposób, w rozumieniu technicznym,
w
jakiejkolwiek działalności przemysłowej, nie wykluczając rolnictwa.

Ocena Artykułu
Twoja ocena
[Głosów: 0 Ocena: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


*