Patent jest prawem do wyłącznego korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy na określonym terytorium (państwa lub państw) i w określonym czasie, przyznanym przez określony ustawowo organ państwowy (regionalny, bądź też międzynarodowy) w drodze decyzji.

Patent stanowi główny instrument ochrony nowości (innowacji) technicznych.

Patent jest prawem:

  • cywilnym;
  • majątkowym (wchodzi w skład przedsiębiorstwa);
  • dziedzicznym;
  • zbywalnym;
  • podlegającym egzekucji;
  • wydawanym w drodze decyzji przez określony ustawowo organ;
  • bezwzględnym (czyli skutecznym względem wszystkich [erga omnes] a nie tylko między stronami stosunku prawnego).

ZATEM: Osoba posiadająca patent (uprawniony z patentu) może korzystać
z wynalazku osobiście i zabronić korzystania z niego innym osobom.
 

Przez uzyskanie patentu na terenie RP nabywa się prawo wyłącznego korzystania
z wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Czas trwania ochrony patentowej wynosi 20 lat od daty dokonania zgłoszenia wynalazku.

Decyzje o przyznaniu ochrony patentowej na terenie Polski wydawane są przez Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej znajdujący się w Warszawie.

 

Ocena Artykułu
Twoja ocena
[Głosów: 0 Ocena: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


*